Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Om het belang van gezinshuizen aan te kunnen tonen en om gemeenten te helpen in hun besluitvorming heeft het Gezinspiratieplein het mBC opgezet. De Business Case toont dat langdurig ‘inhuisplaatsen’ kinderen met complexe en meervoudige problematiek helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Maar langdurige opvang in gezinshuizen betekent niet alleen winst voor het kind. Ook voor de financier (vaak de gemeente of verzekeraar) brengt het gezinshuis rendement. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op! Deze mBC bekrachtigt zo concreet de meerwaarde van gezinshuizen.

Foto 1 Caroline Tensen met deelnemers Postcode Loterij tijdens NLdoet 2Vrijdag 20 maart is NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, van start gegaan. Ter gelegenheid hiervan heeft Caroline Tensen samen met haar zoon Bob en deelnemers van de Postcode Loterij de handen uit de mouwen gestoken. Verschillende faciliteiten in Jeugddorp De Glind zijn zomerklaar gemaakt. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en ondersteund door de Postcode Loterij.

Wilt u zich inzetten voor uithuisgeplaatste jeugd? De Rudolphstichting is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden met algemeen bestuurlijke ervaring. Waarvan één bestuurslid met financiële expertise en één bestuurslid met een verleden in De Glind. Peter van Veen, bestuurslid Rudolphstichting: 'Een kind heeft recht op een veilige en inspirerende omgeving. Het zijn deze woorden die mij al vier jaar motiveren als bestuurslid van de Rudolphstichting. In het bestuur van de Rudolphstichting word je gewaardeerd om wie je bent, doet jouw invalshoek er toe en mag je je mening geven omdat we samen verantwoordelijk zijn'.

In het kader van het 100e gezinshuis en de transitie jeugdzorg, organiseert Gezinshuis.com op zaterdag 7 maart 2015 een Open Gezinshuizendag. Van Rilland (Zeeland) tot Smilde (Drenthe) openen ruim twintig gezinshuizen hun deuren en stellen hun huis open voor wethouders, beleidsmedewerkers, ondernemers en andere belangstellenden.

DSC 0423 2Vandaag ontvingen de eerste twee gezinshuizen uit Jeugddorp De Glind het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Wethouder van Daalen reikte de certificaten aan de gezinshuisouders uit. Namens de gemeente Barneveld uitte hij zijn waardering voor de gezinshuisouders. ‘Kinderen horen op te groeien in een gezinssituatie, daar werken jullie aan mee.’ Daarnaast noemde hij het Keurmerk een instrument om kritisch te kijken naar processen die anders automatisch gaan. De eerste geregistreerde gezinshuizen in De Glind zijn Gezinshuis Moeleker en Gezinshuis Hoop, Geloof en Liefde.

Het gezinshuis in de Wingerd van de familie Aalbers uit Wapenveld heeft een unieke samenwerking met Stichting in de Wingerd. Het gezinshuis is gevestigd in een pand van de stichting en wordt op verschillende manieren gesteund. Zo hebben via de stichting een aantal vrijwilligers hun weg naar het gezinshuis gevonden. Naar aanleiding van het verhaal van het gezinshuis in de Wingerd en Stichting in de Wingerd hebben Gezinshuis.com en de Rudolphstichting het Wapenvelds model beschreven. Dankzij dit model krijgen gezinshuizen en diaconieën in Nederland concrete handvatten aangereikt om op zoek te gaan naar een partnerschap.

Dit jaar bestaat Jeugddorp De Glind 100 jaar. In al die jaren hebben er veel mensen in het dorp gewoond. De Rudolphstichting is benieuwd hoe het met oud-bewoners van Jeugddorp De Glind gaat en hoe zij het wonen in het Jeugddorp hebben ervaren. Wij denken veel te kunnen leren van de ervaring van oud-bewoners. Het Gezinspiratieplein gaat daarom onderzoek doen en heeft een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is bedoeld voor oud-bewoners die in De Glind hebben gewoond, doordat zij (tijdelijk) niet meer thuis konden wonen.

FamilieWildeman-2 afbeeldingsiteHoe kan de matching van uithuisgeplaatste kinderen met een pleeggezin of gezinshuis worden verbeterd, zodat een stabiele plaatsing ontstaat? Nog te vaak is er in de pleegzorg en gezinshuiszorg sprake van overplaatsingen. Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en het ADOC het project matching gestart. Het doel van dit onderzoek is een methodiek te ontwikkelen voor de matching van een uithuisgeplaatst kind met een pleeggezin of gezinshuis. Kortgeleden verscheen de eerste publicatie van dit project; het literatuuronderzoek. Nu is ook de tweede publicatie verschenen: de praktijkinventarisatie.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.

Laatste tweets

CBF_NL Nu 500 Erkende Goede Doelen, een mijlpaal! #GeefGerust aan: @GR_Landschap, @Reumafonds, @lionheart_nl, @RudolphSt pic.twitter.com/XeQwwoYmX6

Retweeted 2 dagen geleden3 retweets

RudolphSt Steeds meer gecertificeerde gezinshuizen. Nu ook het #KeurmerkGezinshuizen voor #Gezinshuis Van Meulen uit #Beekbergen, gefeliciteerd!

2 weken geleden1 retweet

glindradio Vanavond om 20u hebben we Nick Evers als studiogast en spreekt Jeffrey met hem over de Regenboogwandeling van Zaterdag a.s.@RudolphSt #glind

Retweeted 2 weken geleden1 retweet

RudolphSt #Gezinshuis De Zevensprong uit #Valkenburg van harte gefeliciteerd met het #KeurmerkGezinshuizen. Jullie #jeugdzorg kwaliteit zwart op wit!

2 weken geleden